Magazín číslo 5 / 2017
Diplomy – skladatelská soutěž 2014| Foto Petra Hajská

A máme je tu zase! Interpretační a skladatelská soutěž se dočkaly druhého ročníku

Titul předního národního orchestru zavazuje Českou filharmonii nejen ke koncertní činnosti, ale také k podpoře hudebních aktivit u nás. Vzhledem k tomu, že v jejích řadách sedí desítky vynikajících hráčských individualit, je v tomto ohledu její základní snahou vyhledávat a podporovat mladé talenty.

Každý hráč orchestru potkal na své cestě na pódium Rudolfina pomoc ze strany starších a zkušenějších kolegů, pro mnohé byl klíčový úspěch v některé ze soutěží. Důležitou roli České filharmonie na tomto poli silně vnímal i Jiří Bělohlávek, a proto byly z jeho iniciativy vyhlášeny v roce 2013 interpretační a skladatelská soutěž. Vítězové získali odměnu v podobě koncertu s orchestrem pro interpretační vítěze a nastudování vítězných titulů pro ty skladatelské. Letos na tuto tradici navazujeme vypsáním obou soutěží v jen mírně pozměněné podobě.

Zatímco první ročník byl spojený s Rokem české hudby 2014, nynější soutěže se vztahují k příležitosti oslav 100. výročí založení samostatného Československa. Tento fakt stvrzuje i podmínka v propozicích skladatelské soutěže, podle které se jí mohou účastnit „čeští a slovenští skladatelé a skladatelky“.

Interpretační soutěž pro motivované

Opět přichází výzva „Zahraj si s Českou filharmonií!“ a uvidíme, kolik zájemců se tentokrát objeví. Mají k tomu o něco otevřenější věková kritéria. V minulém ročníku byla mladší kategorie ohraničena 15 lety a starší 21 lety. Tentokrát se mohou do mladší kategorie přihlásit všichni, kdo se narodili po 2. únoru 2002 včetně, tedy v době soutěžních kol už i šestnáctiletí. Ve druhé kategorii pak mohou soutěžit hudebníci narození mezi 2. únorem 1996 a 1. únorem 2002 včetně, tedy až dvaadvacetiletí (v minulém ročníku byla horní hranice 21 let). Prodloužené věkové rozpětí mají zpěváci, ti mohou být až osmadvacetiletí (narození mezi 2. únorem 1990 a 1. únorem 2002 včetně). Podmínkou pro všechny kategorie je státní občanství České republiky – tato soutěž tedy pro Slováky otevřena není.

Pro interpretační klání si uchazeči mohou vybrat jakoukoli skladbu pro sólový nástroj či hlas s doprovodem orchestru (hraným z klavírního výtahu) v délce od 5 do 15 minut. V případě výběru například 1. věty velkého instrumentálního koncertu lze limit prodloužit až na 20 minut, ale porota má právo vystoupení přerušit.

Soutěž bude dvoukolová, v obou kolech s klavírním doprovodem. První kolo rozdělí účastníky podle nástrojových skupin a věku a proběhne anonymně. Porota nominuje postupující do druhého kola, kde budou účastníci ze všech nástrojových skupin soutěžit společně, rozděleni podle věkových kategorií. První kolo proběhne v Sukově síni Rudolfina ve dnech 25. – 28. února 2018, druhé kolo pak ve Dvořákově síni Rudolfina 3. března 2018.

Vítězové jednotlivých kategorií dostanou příležitost zahrát si či zazpívat v průběhu roku 2018 s Českou filharmonií.

Už jsme prozradili, že minule byla věková hranice pro uchazeče o rok nižší. Jaké další zajímavosti tehdy soutěž provázely? V porotě zasedli členové České filharmonie, druhé kolo soutěže probíhalo za přítomnosti iniciátora soutěže Jiřího Bělohlávka. Přihlásilo se 120 mladých hudebníků a hudebnic, nejvíce klavíristů (19), dále 14 zpěváků, 13 flétnistů a 12 houslistů. Objevily se i netradiční nástroje jako cimbál nebo marimba.

„Ukázalo se, že pro mladé je možnost spolupracovat s Českou filharmonií velmi motivující a atraktivní. A v mém zájmu je soustředit kolem České filharmonie ty nejlepší hudebníky,“ vyhodnotil tehdy po obou kolech podařenou soutěž Jiří Bělohlávek.

Porota vybrala celkem 11 vítězů, z nichž většina patřila věkem spíše k horní hranici limitů. Byla však mezi nimi i výrazně mladší, teprve jedenáctiletá houslistka Klára Erdingerová-Staňková a také tenorista Petr Nekoranec, o němž od té doby slyšíme jako o hvězdě světového kontextu. Tito dva spolu s klarinetistou Markem Švejkarem, klavíristou Tomášem Vránou, violoncellistou Vilémem Vlčkem, klarinetistou Liborem Suchým a houslistou Milanem Al-Ashhabem vystoupili na Koncertě s mladými sólisty 29. ledna 2014 v Rudolfinu, doprovázení Českou filharmonií v čele s Jiřím Bělohlávkem. Koncert přenášela v přímém přenosu stanice Český rozhlas 3 – Vltava. Zbylí čtyři vítězové, klarinetistka Anna Paulová, hráč na marimbu Ladislav Bilan, fagotistka Michaela Špačková a saxofonista Lukáš Kolek, se sešli jako sólisté koncertu České filharmonie pod širým nebem 24. června 2014.

[Not a valid template]

Skladatelská soutěž, tentokrát československá

Větší zásah do programu a pravidel zažívá druhý ročník soutěže pro mladé skladatele. Jak mladé? Přihlášení účastníci nesmí k datu výročí 28. října 2018 přesáhnout věkovou hranici čtyřiceti let. I zde je posun – před čtyřmi lety se mohli přihlásit maximálně pětatřicetiletí adepti.

Úplně nové je dvoukolové uspořádání soutěže. Účastníci mají do 1. kola zaslat partituru a nahrávku již existující skladby většího rozsahu. Nemusí se jednat o orchestrální dílo, nicméně je doporučeno zaslat takovou skladbu, která dostatečně naznačí, že její autor je schopen v budoucnu vytvořit kvalitní orchestrální kompozici. Skladby do prvního kola je nutné poslat do 18. prosince 2017, a to poštou nebo digitálně. Ze zaslaných skladeb vybere porota tři díla, jejichž autoři postoupí do druhého, finálního kola. Jména tří finalistů budou zveřejněna nejpozději 5. února 2018 a všichni zároveň obdrží objednávku na vytvoření nové orchestrální skladby v rozsahu 15 až 30 minut. Objednané skladby musí být doručeny České filharmonii do 28. října 2018. Porota pak rozhodne o vítězi a držiteli 2. a 3. ceny a výsledky zveřejní nejpozději 17. prosince 2018. Autor vítězné skladby získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč, autor skladby, která se umístí na 2. místě, pak 50 000 Kč. Všechny tři skladby Česká filharmonie provede ve světové premiéře na veřejných koncertech v roce 2019.

[Not a valid template]

Soutěže se nemůže zúčastnit jediný skladatel: vítěz 1. ročníku soutěže Jan Ryant Dřízal. U jeho skladby Kuře melancholik tehdy porota ocenila „překvapivě vyzrálou partituru, tektonickou a formální soudržnost se skrytými překvapeními, barevnou představivost vyjádřenou suverénní, náročnou a krajní instrumentací, širokodechou harmonii, dramatické napětí, sdělnost, jednoznačnost a přímočarost výpovědi podané soudobým hudebním jazykem.“

„První soutěž byla velmi spontánní myšlenkou Jiřího Bělohlávka a panem šéfdirigentem jsem k ní byl přizván už vlastně v běhu. Doufám, že toho pak nelitoval, protože jsme ještě na poslední chvíli strávili mnoho času přeformulováváním podmínek,“ vzpomíná garant a organizátor nynějšího ročníku a předseda poroty toho minulého, skladatel Miroslav Srnka. „Na přípravu letošní soutěže bylo více času, i když její vyhlášení bylo přerušeno úmrtím Jiřího Bělohlávka. Naštěstí se Semjon Byčkov k druhému ročníku přihlásil s nemenším nadšením,“ dodává.

Protože se Srnka sám účastnil několika soutěží pro mladé skladatele v zahraničí a zná tamější soutěžní zvyklosti, přinesl některé z nich do nového ročníku té filharmonické. Je to především ono rozdělení na dvě kola. Zatímco minule skladatelé zasílali anonymně hotové skladby, letos pošlou do prvního kola některou ze svých dosavadních skladeb. Mohou se tedy zúčastnit i ti, co ještě nemají napsanou orchestrální skladbu, ale přesvědčí porotu jakoukoliv jinou dosavadní prací.

Tři skladatelé, kteří postoupí do druhého kola, budou mít tři čtvrtě roku na napsání soutěžní skladby. „Takže se vlastně jedná o tři objednávky mladým autorům,“ vysvětluje Srnka důležitý a ne zcela běžný počin, který ze soutěže vzejde. Také veřejné provedení všech tří vítězných skladeb je posunem od minulého ročníku, kdy pouze vítězná skladba zazněla před posluchači. Zbylé dvě, které obdržely Zvláštní cenu šéfdirigenta (Jiřího Bělohlávka) a Zvláštní cenu předsedy poroty (Miroslava Srnky), se dočkaly „jen“ nastudování na neveřejných zkouškách orchestru a pořízení nahrávky.

V porotě minulého ročníku zasedli Miroslav Srnka a další skladatelé Ivan Kurz, Václav Riedlbauch, Martin Smolka a Jiří Teml. Tentokrát se bude složení porot prvního a druhého kola lišit. Jména ještě veřejně známá nejsou, Miroslav Srnka, který jejich složení spoluvytvářel, už ale zřejmě ví: „Velkou radost mám z poroty druhého kola, která bude hvězdná a měla by výsledku dodat mezinárodní punc.“ Máme se tedy na co těšit!

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Co byste chtěli vyhledat...
Zavřít
Zavřít
Co byste chtěli vyhledat
close

malíř, sochař, architekt Pro zobrazení detailu jednotlivých sochklikněte na jméno umělce. hudební skladatel Sochy na střeše Rudolfina zavřít Leonardo da Vinci Klikněte pro zobrazení detailu Paolo Veronese Klikněte pro zobrazení detailu Donato Bramante Klikněte pro zobrazení detailu Tomás Luis de Victoria Klikněte pro zobrazení detailu Josquin Desprez Klikněte pro zobrazení detailu Orlando di Lasso Klikněte pro zobrazení detailu Giovanni Pierluigi da Palestrina Klikněte pro zobrazení detailu Luigi Cherubini Klikněte pro zobrazení detailu Daniel François Esprit Auber Klikněte pro zobrazení detailu Georg Friedrich Händel Klikněte pro zobrazení detailu Wofgang Amadeus Mozart Klikněte pro zobrazení detailu Johann Sebastian Bach Klikněte pro zobrazení detailu Ludwig van Beethoven Klikněte pro zobrazení detailu Michelangelo Buonarroti Klikněte pro zobrazení detailu Raffael Santi Klikněte pro zobrazení detailu Praxiteles Klikněte pro zobrazení detailu Feidiás Klikněte pro zobrazení detailu Apelles Klikněte pro zobrazení detailu Iktinos Klikněte pro zobrazení detailu Massacio Klikněte pro zobrazení detailu Donatello Klikněte pro zobrazení detailu Jacopo Sansovino Klikněte pro zobrazení detailu Benvenuto Cellini Klikněte pro zobrazení detailu Filippo Brunelleschi Klikněte pro zobrazení detailu Domenico Girlandaio Klikněte pro zobrazení detailu Lucca della Robia Klikněte pro zobrazení detailu Christoph Willibald Gluck Klikněte pro zobrazení detailu Joseph Haydn Klikněte pro zobrazení detailu Franz Schubert Klikněte pro zobrazení detailu Carl Maria von Weber Klikněte pro zobrazení detailu Felix Mendelssohn-Bartholdy Klikněte pro zobrazení detailu Robert Schumann Klikněte pro zobrazení detailu
1 / 6