1 / 6

O magazínu a blogu

Magazín České filharmonie je internetový časopis vydávaný Českou filharmonií, s.p.o. Přináší informace o aktivitách orchestru i instituce jako celku a seznamuje se zajímavými událostmi, osobnostmi a fakty z její historie. Ne vše se ale pro tematicky i časově profilovaná čísla Magazínu hodí. Proto je tu také Blog, který umožňuje kdykoli publikovat aktuální příspěvky z různých oblastí.

Vydavatelské údaje

ISSN: 2533-6940
Název: Magazín České filharmonie
Médium: online
URL hlavní stránky: https://magazin.ceskafilharmonie.cz
Vydáváno od: 09 / 2014
Periodicita: dvouměsíčník
Obsahové zaměření: hudba, koncertní provoz, hudební historie
Jazyk textu: čeština
Vydavatel: Česká filharmonie / Alšovo nábřeží 12 / Praha 1, 110 00

Redakční rada

Tipy na články, poznámky k publikovanému obsahu, připomínky k funkčnosti či designu webu nám prosím zasílejte na

   magazin@ceskafilharmonie.cz

Informace a pokyny pro autory

Nejsme odborný vědecký magazín, ale v dobrém slova smyslu časopis popularizující.
Z toho vyplývají i požadavky na volbu témat, stylové zpracování příspěvků i na hojné využívání různých typů mediálního obsahu – fotografie, videa, audio ukázky a jiné.

Vzorové články
„Když všichni spustějí, je Vám to strašný rámus.“ Dvořákova duchovní kantáta Stabat Mater
I šaty dělají Českou filharmonii
Magdaléna Mašlaňová: Musím se na koncertního mistra hudebně „nalepit“

Za pravopisnou a faktografickou správnost příspěvků ručí autor. Vyhrazujeme si právo na drobné editace bez předchozí konzultace s autorem – překlepy, gramatické chyby, mírné formulační úpravy. Rozsáhlejší úpravy článku s autorem vždy předem konzultujeme.

Rukopisy, vytvořené v editorech MS Word nám prosím zasílejte v elektronické podobě
e-mailem na adresu: magazin@ceskafilharmonie.cz

Doprovodný materiál přiložte ve vhodném formátu (např. jpg, png) jako další přílohu e-mailu. Při větším datovém objemu souborů se na formě zaslání domluvíme individuálně.

Ilustrační materiál – fotografie, videa, hudební ukázky

Autor příspěvku odpovídá za autorská práva k ilustracím, fotografiím, hudebním ukázkám a dalším dílům užitým v článku. Předpokládáme tedy, že autor disponuje souhlasem k jejich použití od držitele práv nebo že se jedná o volné dílo, resp. volné užití díla. U materiálů prosím uvádějte zdroj, autora, resp. držitele práv.

Chápeme, že není vždy snadné získat pro příspěvek zajímavý ilustrační materiál. Za poskytnutí práv rádi u článku zveřejníme poděkování, opatříme materiály vkusnými a recepci nenarušujícími vodoznaky apod. Konkrétní řešení je vždy předmětem dohody. 

Citace

Ve většině příspěvků se obejdeme bez odkazů na informační zdroje. Citace je možné využít tam, kde jsou funkční, případně nutné. Soupis pramenů a literatury uvádíme ve zvláštním oddíle „Prameny a literatura“ za textem. Prosíme autory, aby dodržovali následující zjednodušený styl citování.

Citace knihy
Obsahuje příjemní a jméno autora, název knihy, místo vydání s rokem vydání, případně i číslo strany, na které je citovaný text.

Nouza, Zdeněk: Miloslav Kabeláč. Tvůrčí profil skladatele. Praha 2010, s. 3

Citace časopisu
Obsahuje příjmení a jméno autora, název článku, název časopisu, ročník časopisu, rok vydání, číslo časopisu a číslo strany, na které je citovaný text.

K situaci soudobé české tvorby. Round table (Ivan Vojtěch – Vladimír Lébl – Vilém Pospíšil – Zdeněk Candra). Hudební rozhledy, 23, 1970, č. 5, s. 217

Citace sborníku nebo skupinové monografie
Obsahuje příjmení a jméno autora, název příspěvku, jméno editora, název sborníku, místo a rok vydání, číslo strany, na které je citovaný text.

Prouza, Vladimír: Deformace zvuku ve Dvořákově síni Rudolfina. In: Stavinoha, V. (ed.): Stavby a zvuk v proměnách věků. Praha 1987, s. 123–124.

Citace elektronických zdrojů
Oproti typům uvedeným výše navíc obsahuje označení typu média, datum zveřejnění příspěvku nebo aktualizace (pokud lze), datum citování a dostupnost

Příspěvek na webu, blogu apod.

Šupka, Ondřej: Antonín Dvorák – zajímavosti. In: Antonin-Dvorak.cz [online]. nezjištěno [vid. 5. ledna 2017]. Dostupné z: http://www.antonin-dvorak.cz/zajimavosti

Příspěvek v elektronickém časopise

Kordík, Pavel: Mysterium času Miloslava Kabeláče. Magazín České filharmonie [online]. 1. února 2017 [vid. 7. května 2017]. Dostupné z: https://magazin.ceskafilharmonie.cz/mysterium-casu-miloslava-kabelace/

 

Chcete s námi spolupracovat?

Máte zajímavý materiál týkající se České filharmonie nebo české klasické hudby a souvisejících témat? Jsme otevřená autorská platforma a vítáme nové autory. Příspěvek však musí svým tématem, zpracováním a kvalitou odpovídat profilu magazínu České filharmonie a musí být schválen redakční radou.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu:

   magazin@ceskafilharmonie.cz

 

Zavřít