Česká filharmonie neveřejně nastudovala dvě soutěžní skladby

„Bylo to velmi příjemné odpoledne“ aneb jak Česká filharmonie neveřejně nastudovala dvě soutěžní skladby

V pondělí 30. listopadu odpoledne proběhla ve Dvořákově síni Rudolfina nezvyklá orchestrální zkouška. Její náplní výjimečně nebyl program abonentního koncertu, který se jinak běžně zkouší od pondělního rána. Ten týden abonentní koncerty neprobíhaly a zkouška byla naplánována zcela speciálně.

Šéfdirigent Jiří Bělohlávek ji inicioval jako závazek podmínkám skladatelské soutěže, kterou Česká filharmonie vypsala v roce 2014. Během vyhlášení jejích výsledků v listopadu téhož roku totiž zaznělo, že vítěznou skladbu orchestr provede na jednom z abonentních koncertů 120. sezony a další dvě skladby, které získaly ceny předsedy poroty a šéfdirigenta, nastuduje na neveřejné zkoušce a jejich výsledný tvar při té příležitosti nahraje pro potřeby autorů prostřednictvím rudolfinského nahrávacího studia.

V poobědových hodinách se sešel poměrně velký orchestr na pódiu, zatímco v hledišti by člověk napočítal osob na prstech jedné ruky: autoři obou prováděných skladeb, předseda poroty a pár zvědavců. Nesmíme zapomenout na Jiřího Bělohlávka, který s oběma partiturami vystoupal na emporu, aby vše bedlivě sledoval.

Zatímco vítěznou soutěžní skladbu Kuře melancholik Jana Ryanta Dřízala provedl na abonentním koncertě osobně, nastudování zbylých dvou nechal na svých asistentech Vojtěchu Jouzovi a Ondřeji Vrabcovi.

Jako první se filharmonici věnovali skladbě Zrození světla Davida Lukáše. Poetičtější, zvukově homogennější skladba, melodicky konzervativnější. Pro šéfdirigenta, který jí udělil svoji cenu, vykazuje „osobité harmonické cítění a formálně jasnou koncepci“. „Skladba, začínající jemným sólem anglického rohu, vytváří gradační oblouk a po krátké reminiscenci začátku vrcholí apoteózou světla,“ popsal Jiří Bělohlávek ve svém rok starém zdůvodnění.

Druhou skladbou provedenou na zkoušce byl Kapesní průvodce letem ptáků Slavomíra Hořínky, která získala cenu předsedy poroty Miroslava Srnky. Je instrumentačně nápaditá, neboli, jak Srnka zdůvodnil svoji volbu, „upoutala zkušeným a zároveň hledajícím pojednáním nástrojových možností a individualit a vnitřně zklidněným výrazem, organickým soužitím mikrointervalů a prosté diatoniky.“

Byli jsme svědky v pravém slova smyslu zvukového zrození obou skladeb. Evidentně výborně připravení filharmonici i dirigenti velmi trpělivě skládali hudební mozaiku tónů, frází, linií, komplikovaných rytmů a zvukových ploch. V mezičasech poslouchali připomínky autorů a snažili se jejich představě vyhovět. Nakonec v obou případech zahráli skladbu na jeden „zátah“, aby se pořídil její zvukový záznam. Na každou skladbu měli hudebníci půldruhou hodinu – neuvěřitelné, co za tu dobu stihli vytvořit.

Pochvala profesionality přišla i od samotných autorů skladeb. „Rád bych v prvé řadě poděkoval všem hráčům a panu dirigentu Jouzovi za jejich skvělou práci a přípravu. Nacvičit za 80 minut novou skladbu není jednoduchý úkol. Byl jsem velmi mile překvapen a potěšen přístupem orchestru, jenž se toho zhostil na jedničku s hvězdičkou. Pro skladatele je nepopsatelná věc vidět (slyšet) svoji skladbu ‚dítě‘ žít, i byť jen na zkoušce. Odnesl jsem si s sebou dnes i několik poznámek v partituře a tak věřím, že tento dnešní záměr splnil svůj účel a Zrození světla se po pár revizích dočká i provedení veřejného,“ vzkázal David Lukáš.

„Zkouška s Českou filharmonií byla pro mne mimořádným zážitkem. Filharmonici byli, ač zkoušeli jiný program již od rána, svěží, ochotní a veskrze pozitivně naladění. Ondřej Vrabec byl jedním slovem skvělý. Býval bych uvítal více času, ale takto to bylo od počátku domluveno. Děkuji České filharmonii za tuto příležitost a pořízení záznamu zkoušky,“ dodal Slavomír Hořínka.


Jak již zmíněno, zkoušce byl přítomen i skladatel Miroslav Srnka, předseda soutěžní poroty. Sám se účastnil několika prestižních skladatelských soutěží v zahraničí a se svými zkušenostmi byl důležitým rádcem v organizaci té filharmonické. Také on sledoval průběh s partiturami a poté vše zhodnotil: „První tři skladby soutěže jsou tři různé světy, pohledy na hudbu a zároveň třikrát profesionální práce. Mám velkou radost, že orchestr souhlasil s cenou pro oba ‚druhé‘ skladatele spočívající ve zkoušce s nahrávkou, kterou jsme s panem šéfdirigentem na počátku navrhli do pravidel soutěže, a mám radost, že orchestr tu zkoušku vzal tak profesionálně a s dobrou náladou, takže se za tři hodiny stihl veliký kus práce a zbyl čas i na pár speciálních ‚soudobohudebních‘ zvuků a technik.“

Ocenil možnost nahrání skladeb pro potřeby autorů – vlastnit nahrávku své skladby je podle něho pro skladatele velmi cenné. „Natož pak orchestrální skladby interpretované ČF,“ dodal. Vypsání soutěže považuje Miroslav Srnka za velký počin České filharmonie. „Je fascinující pozorovat, jak se Česká filharmonie stává v posledních letech ‚novou‘ a jak teď poskytuje svůj čas a vědomosti i těm nejlepším z mladých domácích skladatelů. Zařazuje se tak mezi zodpovědné špičkové instituce na evropské kulturní mapě,“ upozornil.

Šéfdirigent Jiří Bělohlávek, který vypsání soutěže dodal nejen počáteční impuls, ale po celou dobu jejího trvání byl nedílnou součástí organizační skupiny, byl s průběhem zkoušky a jejím profesionálním výstupem také spokojený: „Byla to relativně krátká doba, kterou na to oba moji asistenti měli, ale oba k tomu přistoupili s velikou zodpovědností a měli to dobře připravené. Největší potěšení pro mne bylo sledovat orchestr, jak s velkým zájmem se to snaží zrealizovat, i když nastudování dvou neznámých skladeb v tak krátké době je z principu spíše nahozené. Ale bylo to důstojné provedení a já myslím, že oběma skladatelům dává dost jasný pohled na to, jak jejich představa odpovídá realitě.“

Jiří Bělohlávek upozornil, jak je pro autora důležité skladbu reálně slyšet, protože mnohdy pak dospěje k jejím prospěšným revizím. „Například pan David Lukáš dnes naprosto jasně slyšel, že v mnohých místech je ještě zapotřebí do partitury sáhnout a dopracovat zejména dynamické poměry. Z té zajímavé partitury mnoho zapadne, protože mnoho motivů je přehlušeno výplňovou prací nebo fakturou. V tomto smyslu myslím, že skladba pana Hořínky je trefenější, je dál, její zvukový obraz vypadal mnohem přehledněji. Ale je to dáno už sazbou – je komornější, a tudíž problém zvukových proporcí není tak velký,“ vysvětlil. A dodal: „Bylo to velmi příjemné odpoledne a velké poučení pro všechny zúčastněné.“

Jen pro úplnost připomeňme, že skladatelská soutěž České filharmonie proběhla v roce 2014, vítězem se stal Jan Ryant Dřízal se skladbou Kuře melancholik. Zvláštní ohodnocení v podobě Ceny šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka získal David Lukáš za skladbu Zrození světla. Cena předsedy poroty byla udělena Slavomíru Hořínkovi za skladbu Kapesní průvodce letem ptáků. Jan Ryant Dřízal jako držitel hlavní ceny získal odměnu 100 tisíc korun a jeho dílo zařadila Česká filharmonie do programu prvního abonentního koncertu 120. sezony, 7.–9. října loňského roku. Přihlášené skladby hodnotila porota ve složení Miroslav Srnka (předseda), prof. Václav Riedlbauch, prof. Ivan Kurz, Jiří Teml a Martin Smolka.

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Co byste chtěli vyhledat...
Zavřít
Zavřít
Co byste chtěli vyhledat
close

malíř, sochař, architekt Pro zobrazení detailu jednotlivých sochklikněte na jméno umělce. hudební skladatel Sochy na střeše Rudolfina zavřít Leonardo da Vinci Klikněte pro zobrazení detailu Paolo Veronese Klikněte pro zobrazení detailu Donato Bramante Klikněte pro zobrazení detailu Tomás Luis de Victoria Klikněte pro zobrazení detailu Josquin Desprez Klikněte pro zobrazení detailu Orlando di Lasso Klikněte pro zobrazení detailu Giovanni Pierluigi da Palestrina Klikněte pro zobrazení detailu Luigi Cherubini Klikněte pro zobrazení detailu Daniel François Esprit Auber Klikněte pro zobrazení detailu Georg Friedrich Händel Klikněte pro zobrazení detailu Wofgang Amadeus Mozart Klikněte pro zobrazení detailu Johann Sebastian Bach Klikněte pro zobrazení detailu Ludwig van Beethoven Klikněte pro zobrazení detailu Michelangelo Buonarroti Klikněte pro zobrazení detailu Raffael Santi Klikněte pro zobrazení detailu Praxiteles Klikněte pro zobrazení detailu Feidiás Klikněte pro zobrazení detailu Apelles Klikněte pro zobrazení detailu Iktinos Klikněte pro zobrazení detailu Massacio Klikněte pro zobrazení detailu Donatello Klikněte pro zobrazení detailu Jacopo Sansovino Klikněte pro zobrazení detailu Benvenuto Cellini Klikněte pro zobrazení detailu Filippo Brunelleschi Klikněte pro zobrazení detailu Domenico Girlandaio Klikněte pro zobrazení detailu Lucca della Robia Klikněte pro zobrazení detailu Christoph Willibald Gluck Klikněte pro zobrazení detailu Joseph Haydn Klikněte pro zobrazení detailu Franz Schubert Klikněte pro zobrazení detailu Carl Maria von Weber Klikněte pro zobrazení detailu Felix Mendelssohn-Bartholdy Klikněte pro zobrazení detailu Robert Schumann Klikněte pro zobrazení detailu
1 / 6