Magazín číslo 4 / 2016
Orchestrální akademie České filharmonie – Foto: Petra Hajská

Orchestrální akademie České filharmonie — Seznamte se prosím

Orchestrální akademie České filharmonie mi dala spoustu krásných zážitků a velké množství zkušeností, jak hudebních, tak lidských. Díky filharmonii jsem se mohl podívat do zemí, o kterých člověk jen sní, jako byla Amerika, Japonsko, Čína a další. (…) Byl to vždy krásný pocit, slyšet kolem sebe takové hráče, kteří svůj nástroj dokonale ovládají a i ta nejtěžší místa hrají s nadhledem a velkou muzikalitou.

Jiří Soukup, trubka

Prakticky na každém koncertě České filharmonie lze na pódiu vidět – a samo sebou i slyšet – kromě členů a členek orchestru také několik členů či členek Orchestrální akademie. Tito těleso omlazují (nejen vizuálně) a jako protihodnotu si odnášejí cenné zkušenosti, které jim umožňují profesně a umělecky se rozvíjet. Do 121. sezony vstupuje Orchestrální akademie, vzdělávací program České filharmonie pro mladé a talentované hudebníky, v novém složení. V následujících odstavcích vám její fungování představíme blíže.

Proč vzdělávat mladé hráče?

Myšlenka podílet se na odborné a umělecké přípravě nastupující generace mladých hudebníků byla uvedena v život počínaje sezonou 2012/2013. Od té doby se Česká filharmonie, podobně jako ostatní přední světové orchestry, aktivně podílí na vzdělávání mladých hudebních profesionálů, a svým působením tak přispívá k vysokému standardu hudebního vzdělávání u nás. Od prvního září bude moci ve studijním programu na svých hráčských kvalitách pracovat celkem 23 mladých muzikantů, z toho 13 zcela nových tváří.

Jen díky Orchestrální akademii jsem našla odvahu přihlásit se na konkurz do orchestru Národního divadla a získala tak vynikající zaměstnání, což bych si ještě nedávno neuměla ani představit. Orchestrální akademie mi tedy dala opravdu mnoho a jsem za tyto dva roky, které jsem mohla strávit v České filharmonii, opravdu vděčná.

Anežka Vargová, flétna

Kdo může studovat a co pro to musí udělat?

O studium, které je obvykle dvouleté, se mohou ucházet studenti či absolventi středních a vysokých hudebních škol, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí, přičemž spodní věková hranice je stanovena na 18 let. Pro přijetí do studijního programu je třeba úspěšně absolvovat konkurz do konkrétní nástrojové skupiny. Vstoupit do nové sezony s Českou filharmonií se nyní podařilo třem houslistům, dvěma violistům a dvěma violoncellistům, po jednom postu pak získaly shodně za dechové nástroje flétny, klarinety, fagoty, trubky a trombony, obsazen byl také jeden post v sekci tympánů a bicích nástrojů.

Život (v) orchestru

V rámci studijního programu účastníci absolvují praxi v orchestrální hře, a to formou umělecké účasti na zhruba deseti orchestrálních projektech České filharmonie v každé sezoně. Nejčastěji se jedná o abonentní koncerty a jim předcházející veřejné i neveřejné zkoušky. Akademici a akademičky se účastní také zájezdů, na kterých mohou nasbírat cenné zkušenosti a poznat i tuto část orchestrální práce. Participace na koncertech a zkoušení jim umožňuje pracovat pod taktovkou špičkových dirigentů a doprovázet sólisty světového významu, což absolventi programu velmi pozitivně hodnotí.

Komorně i individuálně

Vysokou důležitost má pro uměleckou přípravu mladých hudebníků také individuální výuka, v rámci které se posluchačům programu věnují přední hráči České filharmonie, a také možnost zdokonalovat se v oblasti komorní hry, kdy ve spolupráci s Českým spolkem pro komorní hudbu Česká filharmonie pořádá v každé sezoně hned několik komorně orchestrálních koncertů. Mladí hráči se také umělecky podílí na edukativních projektech.

Violoncellová skupina se k nám chová jako k sobě rovným, což vůbec není samozřejmé. Jsem velmi vděčný, že jsem mohl hrát dva roky po boku filharmoniků. Odkoukávat a učit se od nich, vylepšovat svou orchestrální hru, poslouchat jejich zážitky, ať už dobré či špatné, mít se skvělými violoncellisty soukromé hodiny a dostávat od nich velmi užitečné rady u pultu. Poznat opravdovou práci orchestru.

Matyáš Keller, violoncello

Akademici odvádějí v rámci orchestru uměleckou práci podobně jako jeho stálí členové a jejich účast na koncertních projektech v České republice i v zahraničí je proto honorována stipendiem, jehož výše závisí na počtu odehraných orchestrálních frekvencí.

Po splnění dvouletého studia a předepsané praxe pak Česká filharmonie předá absolventům na slavnostním vyřazení certifikát, který slouží jako doklad o absolvování studia. Na konci loňské sezony vyslala Česká filharmonie do světa 14 úspěšných absolventů tohoto programu, o mnohých jistě ještě uslyšíme.

Nejbližší příležitostí uvidět a uslyšet některé ze členů či členek Orchestrální akademie je bezesporu koncert České studentské filharmonie s názvem Čí je má vlast? A co je česká hudba?, který se koná v pátek 7. října v 19.30 ve Dvořákově síni Rudolfina. Účinkující těleso bude složené z hráčů České filharmonie, členů Orchestrální akademie a vybraných studentů hudebních škol. Orchestr řídí a jako krotitel mladé zvěře se představí dirigent Marko Ivanović, večerem provede – taktéž mladý – Petr Kadlec. Na programu budou části Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast, ale také romská hudba Desideria Duždy v podání dětského pěveckého sboru Čhavorenge pod vedením sbormistryně Idy Kelarové. Na tento koncert srdečně zveme!

Na závěr nezbývá než popřát absolventům Orchestrální akademie České filharmonie spoustu úspěchů v uměleckém i osobním životě a v neposlední řadě dodat: Mládí vpřed! A stáří… taky!

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Co byste chtěli vyhledat...
Zavřít
Zavřít
Co byste chtěli vyhledat
close

malíř, sochař, architekt Pro zobrazení detailu jednotlivých sochklikněte na jméno umělce. hudební skladatel Sochy na střeše Rudolfina zavřít Leonardo da Vinci Klikněte pro zobrazení detailu Paolo Veronese Klikněte pro zobrazení detailu Donato Bramante Klikněte pro zobrazení detailu Tomás Luis de Victoria Klikněte pro zobrazení detailu Josquin Desprez Klikněte pro zobrazení detailu Orlando di Lasso Klikněte pro zobrazení detailu Giovanni Pierluigi da Palestrina Klikněte pro zobrazení detailu Luigi Cherubini Klikněte pro zobrazení detailu Daniel François Esprit Auber Klikněte pro zobrazení detailu Georg Friedrich Händel Klikněte pro zobrazení detailu Wofgang Amadeus Mozart Klikněte pro zobrazení detailu Johann Sebastian Bach Klikněte pro zobrazení detailu Ludwig van Beethoven Klikněte pro zobrazení detailu Michelangelo Buonarroti Klikněte pro zobrazení detailu Raffael Santi Klikněte pro zobrazení detailu Praxiteles Klikněte pro zobrazení detailu Feidiás Klikněte pro zobrazení detailu Apelles Klikněte pro zobrazení detailu Iktinos Klikněte pro zobrazení detailu Massacio Klikněte pro zobrazení detailu Donatello Klikněte pro zobrazení detailu Jacopo Sansovino Klikněte pro zobrazení detailu Benvenuto Cellini Klikněte pro zobrazení detailu Filippo Brunelleschi Klikněte pro zobrazení detailu Domenico Girlandaio Klikněte pro zobrazení detailu Lucca della Robia Klikněte pro zobrazení detailu Christoph Willibald Gluck Klikněte pro zobrazení detailu Joseph Haydn Klikněte pro zobrazení detailu Franz Schubert Klikněte pro zobrazení detailu Carl Maria von Weber Klikněte pro zobrazení detailu Felix Mendelssohn-Bartholdy Klikněte pro zobrazení detailu Robert Schumann Klikněte pro zobrazení detailu
1 / 6