1 / 6
zpět na výpis
Magazín číslo 2 / 2019
Předsálí Rudolfina

Architektka Lenka Míková promění vstupní prostor Rudolfina

Nový provzdušněný obchod s dárkovými předměty, interaktivní poslechový salonek a výstava o historii Rudolfina na panelech z netradičních materiálů. To vše na vás bude koncem tohoto roku čekat v nově navrženém vstupním prostoru Rudolfina.

Česká filharmonie ve spolupráci s Czechdesign.cz vypsala na konci minulého roku uzavřenou soutěž na návrh rekonstrukce vstupního prostoru. Proč? Chtěla předsálí Rudolfina zatraktivnit a zrenovovat tak, aby lépe naplňovalo potřeby všech jejích cílových skupin, mezi které se řadí nejen abonenti a návštěvníci koncertů, ale také kolemjdoucí a turisté, které otevřená budova láká, avšak v současné chvíli jim nenabízí větší přidanou hodnotu. Prostor by se měl přeměnit v reprezentativní a přátelské místo, které samo o sobě nabídne plnohodnotný zážitek, a vytvoří nové funkce pro zájemce o Českou filharmonii, budovu Rudolfina, její historii a hudbu obecně. Vznikne zde proto kromě funkčně i esteticky vylepšeného souvenir shopu také komorní výstava o historii Rudolfina a místo k posezení a poslechu hudby.

Axonometrie řešeného prostoru předsálí Rudolfina. Schéma z návrhu Lenky Míkové

Axonometrie řešeného prostoru | Nákres z návrhu Lenky Míkové

Hlavním požadavkem na výběr architektonického řešení bylo, aby koncept působil současně, ale zároveň respektoval historický charakter budovy. Oslovena byla celkem čtyři architektonická studia – Lenka Míková, 0,5 studio, Uhlík architekti a Roháč Stratil. V porotě kromě zástupců České filharmonie, Galerie Rudolfinum a Czechdesign.cz usedl také nezávislý odborný porotce Jan Mach ze studia Mjölk architekti.

Potřeby České filharmonie se nejlépe snoubily v návrhu Lenky Míkové, která se inspirovala historickou budovou Rudolfina a její atmosférou, zároveň do ní však vnesla nový vítr především v podobě práce s materiály. Vítězný návrh, stejně jako návrhy ostatních oslovených architektů, si můžete prohlédnout níže v textu.

První místo | Lenka Míková | Citlivý minimalismus s respektem k architektuře Karla Pragera

Vítězný návrh přináší nejdůstojnější a nejméně násilné řešení na úpravu interiéru předsálí i souvenir shopu. Lenka Míková předložila citlivé minimalistické řešení, které respektuje daný prostor a bude moci fungovat dlouhodobě. Velmi pozitivně byla hodnocena přiměřená návaznost na odkaz architektury 80. let a jejího významného představitele Karla Pragera. Za nejhodnotnější prvek řešení je považován výstavní panel s funkčními výplněmi, které je možné po určité době vyměnit. Komplexně propracovaný výstavní panel zahrnuje i kvalitní grafické zpracování díky spolupráci s grafickou designérkou. Je zde také dobře zvolená barevnost a zaměření na detaily, které průchozí prostory zútulňují a vhodně propojují. Zároveň toto řešení působí nejméně invazivně, a tudíž by se pravidelným návštěvníkům koncertů v Rudolfinu nemělo okoukat.

Tento návrh vznikl v pokoře k původní architektuře a snaze ji co nejméně rušit. Z toho vychází materiálové řešení, které používá primárně povrchy, které už se v prostorách předsálí vyskytují. Objekty umístěné v prostoru kryje leštěný mosazný plech se zrcadlivým efektem. Obsah výstavy nesou podsvícené panely se zlatě zabarveným sklem, aby s mosazným plechem tvořilo z dálky monolitický celek. Obrazové přílohy jsou na skle tištěné černě a texty na další vrstvě skla bíle, aby prosvícením vynikly. Mosazný plech kryje i podstavec a stůl v salonkách.

Lenka Míková

 

Druhé místo | 0,5 studio | Kontrastní tvarosloví, které nekonkuruje, ale dotváří

Druhé v pořadí skončilo 0,5 studio, jehož návrh spočíval v propojení historického ducha s jazykem dnešní doby. Toho docílilo využitím kontrastní rudé, která symbolizuje touhu po hlubokých zážitcích a kterou aplikovalo jak na prostorovou konstrukci, tak na celkové vybavení.

Eklektické prostory z konce 19. století svým majestátem tvoří kvalitní prostředí, na které z dnešního pohledu nelze navázat stejným jazykem. Náš návrh se nesnaží konkurovat, ale dotváří historický prostor a reflektuje jej současným tvaroslovím a materiály. Do interiéru vstupuje jednotnou, jasně rozpoznatelnou vrstvou vybavení v temně rudé barvě. Tu vnímáme jako barvu slavnostní, vyjadřující aktivitu, sebevědomí a touhu po hlubokých zážitcích. Naším přístupem nepotlačujeme historické kvality, ty naopak s respektem doplňujeme.

Pavel Nový / 0,5 studio

 

Třetí místo | Uhlík architekti | Monochromatičnost s přesahem mimo budovu

S dobovým kontrastem si pohrávalo také studio Uhlík architekti, které se umístilo na třetím místě. Jejich návrh byl specifický nejen flexibilitou využitého mobiliáře, ale také jeho užitím v předprostorách samotné budovy. Výrazné řešení bylo navrhnuto ve spolupráci s grafickým studiem Symbiont (Ondřej Lím a Michal Smejkal).

Výtvarný koncept je založen na vložení nových prvků – vymezení nového a původního. Navržená barevnost, prezentovaná v návrhu svěží červenou barvou, reprezentuje zamýšlenou jednotící monochromatičnost návrhu. V prostoru výstavy je umožněna proměnlivost prostoru a mobilnost jednotlivých částí.

Studio Uhlík architekti

 

Čtvrté místo | Roháč Stratil |Jednoduché formy v kontrastu s bohatostí neorenesanční budovy

Roháč Stratil Architektonický ateliér vsadil pro změnu na rozdílnost tvarů, kde proti sobě postavil bohatost neorenesanční budovy a primární jednoduché elementy. Celý návrh se tak snaží působit střídmě, ale zároveň otevřít širokou škálu možností pro jeho následné využití.

Projekt pracuje s jednoduchými primárními formami, které se staví do nenásilného kontrastu k tvarové bohatosti budovy Rudolfina. Jasně čitelné navržené elementy se odkazují k současnému materiálovému i tvarovému názvosloví a přitom v detailu provedení skládají hold této historické neorenesanční stavbě.

Architekti Jan Roháč a Bronislav Stratil

 

Komentáře
  • Ivana V. 9/5/2019

    Návrh Lenky Míkové se mi líbí nejvíc, protože respektuje maximálně stávající prostory a barevnost. Nové prvky do prostoru zapadnou nenásilně a organicky. Červená barva ostatních návrhů je nadměrně dominantní a prostor člení a vymezuje až rušivě. Líbí se mi nápad Studia Uhlík – přesah do prostoru náměstí.

    Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Zavřít